Tråddragning

Detta är en teknik som används för att producera trådar i olika dimensioner som tål olika mycket påfrestning. Metoden fungerar genom att man minskar trådens diameter genom att dra den i ett dragjärn. Dragjärnet består av olika hål som skiljer 0,1 mm i diametern från närmaste tunna och tjocka hål. De vanligaste diametrarna på dragjärnen varierar mellan;
8 – 6 mm
6 – 4 mm
4 – 2 mm
2 – 0, 2 mm.

Då tråden dras igenom närmaste mindre hål minskar tvärsnittsarena genom att den trycks ihop vilket leder till en längre, hårdare och tunnare tråd. När man uppnått önskad diameter kan tråden ibland behövas glödas om eftersom den blivit för hård.

Ett område där tråddragning ofta används är vid tillverkning av butiksinredning så som trådkorgar, produktställ och trådhyllor.

Här hittar du företag som jobbar med tråddragning och trådprodukter i Gnosjöregionen »
Tråddragningen har en lång och gedigen historia. Man har kunnat fastställa att tråddragning utförts redan på 1300-talet i Tyskland. Även i Sverige så har den här plastiska formningsmetoden en lång historia där Ginosjöregionen stått i centrum för utveckling av teknik. Än idag så jobbar man på olika verkstäder med utveckling av tråddragningen för att få fram nya metoder att behandla material som tidigare ansetts som omöjliga att skapa tråd av. Tråden används framförallt inom bilindustrin, för maskiner och verktyg samt för interiörer i butiker och affärslokaler.

Grundtekniken för tråddragningen

För att dra tråd så måste man ha en specialanpassad skiva med koniska hål genom vilka man kommer att dra tråden för att uppnå önskad tjocklek. Valstråden som kan vara av olika slags metaller ska passera genom minst fyra olika delar – ingångskonan, dragkonan, bärningen och utgångskonan. Ju finare tråd man vill ha, desto fler steg kommer det att krävas av denna process. Man kommer rentav att behöva använda sig av flera olika dragskivor för att komma ner i millimeterstorlek. Nu anses dock tråddragning vara en ganska okomplicerad process och det finns många leverantörer i Gnosjöregionen som kan erhålla kostnadseffektiv produktion av tråd då du behöver den.

För olika material så krävs olika teknik. Man kan till exempel inte kallsmida myrmalmsjärn. Eftersom man drar kallt för att tråden inte ska sträcka sig där det är som varmast istället för vid dragningshålet så finns det helt enkelt vissa metaller som inte lämpar sig för denna teknik. Det kan möjligen fungera om man får ut varje gnutta slagg innan man smider men då detta inte är möjligt så blir det snarare tal om att smida ut tunnheten hellre än att dra ut tråden.

Våtdragning och torrdragning

Dagens tekniska verkstäder kanske jobbar mindre med att experimentera med material i och med att man måste fokusera på en större produktion av tråd som ska vara klar i tid. Beroende på den kvalitet man vill se på tråden så behandlas dragskivorna på olika sätt. För att minska friktionen mot tråden så tillsätter man smörjmedel. Då det handlar om torrdragning så jobbar man med ett pulver som smörjmedel. Den typ av tråd som kommer från denna teknik som kallas för torrdragning använder man gärna i stukmaskiner. Om man vill få fram tråd som lämpar sig i butiker så använder man istället det som kallas för våt-dragning.

Vid våt-dragning så använder man sig av olika oljor och emulsioner. Vid den här typen av dragning av tråd så kan man använda sig av medel som är skonsamma för miljön och det är klart att moderna företag som erbjuder tråddragning i Gnosjöregionen är intresserade av att leverera produkter som har tagits fram på ett skonsamt vis för både människa och miljö.

De företag som utför tråddragning

Idag kan man finna stor variation av tråddragningsproduktion i en och samma verkstad. Det är heller inte ovanligt att andra områden som svetsning och reparation ingår i den service som erbjuds. Genom att se närmre på de alternativ för tråddragning som erbjuds så kan man komma fram till en smidig och kostnadseffektiv lösning. Visst är det bra om företaget kan erbjuda innovation och kreativitet, men det är också viktigt att man möts av stabilitet och förmågan att möta behovet av en viss volym vid en viss tidpunkt.

Forshedaverken erbjuder mer än trådbockning

2022-07-24

Tillverkningen av trådprodukter och trådbockningen kom igång på Forshedaverken år 1917. Sedan dess har man fortsatt verksamheten i samma lokaler. Detta är något som företaget är mycket stolt över och  ...

Läs mer »
forshedaverken tillverkning

Forshedaverken har varit med i över 100 år!

2019-08-06

Det finns svenska industriföretag som har varit med väldigt länge. För Forshedaverken så började sagan om bockad tråd 1917. Det var då som man köpte in gården Forsheda Kvarnagård. Det började som ett  ...

Läs mer »
forshedaverken bockar tråd

Med trådbockning så får man fräschare utomhusmöbler

2017-12-07

Det är inte alltid som man tänker på att en fin bänk eller trädgårdssoffa faktiskt har ett säte som består av metalltråd. Med tråddragning så får man den tråd som krävs för att kunna skapa vackra möbler ...

Läs mer »
bockad tråd
Hus och hem har trådnät

Trådnät i hus och hem

2017-05-10

Metalltråd finns nästan överallt. Vi är så vana vid att se den att vi alls inte ser den! Med trådnät så kan man skapa allt från viktiga skydd i ventiler till möbler som är lätta att underhålla. Tråden ...

Läs mer »
Tråddragning

Vad används tråddragning till?

2015-03-09

Tråddragna produkter finns i överallt runt omkring oss. Men det är kanske inte så ofta vi tänker på dem. Gem på kontoret, ringen i nyckelknippan, trådgalgarna i klädgarderoben och såklart kundvagnen i ...

Läs mer »

 Kontaktinfo

Happy Småland AB
GnosjoRegion.se

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

Telefon: 0371-31900

Kontakta oss & karta

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 30 andra.

Happy Småland AB GnosjoRegion.se
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.traddragning.se