Gallerdurk för golv

Det är inte så sällan som man ser rostfritt galler som en del av golvet. I stadsmiljö så är svetsade galler som inlägg i trottoarer och på andra ställen vanligt förekommande och det finns goda anledningar till att man använder sig av gallerdurk som golv. Med gallernät så får man nämligen en massa smarta effekter som till exempel att överflödigt vatten lätt kan rinna undan. Det här är ju något som man kan behöva utomhus såväl som inomhus där man kanske jobbar med mycket spill som inte kan ligga kvar som pölar på golvet. Nätverken som är gjorda av olika metallmaterial är så pass användbara att man kan finna galler fönster såväl som tak, men när det rör sig om golv så är det förstås så att man måste betänka säkerheten för de som kommer att stå och röra sig över durken.

Gallerdurk som golv

På arbetsplatsen där man behöver få en god avrinning av spill så kan man använda sig av gallerdurk plast eller av metall. När underlaget hela tiden utsätts för väta så kan det vara klokt att satsa på gallerdurk aluminium eller någon annan metall som inte rostar. Materialet kommer att påverka gallerdurk pris men det är viktigt att man inte väljer något som ger sämre kvalitet bara för att man vill spara en slant. Hur rutnätet är utformat kommer att påverka en massa olika saker och på arbetsplatser där man faktiskt rör sig på golvet så är det viktigt att man får en ergonomisk utformning. Med rätt layout så kan man få stabilitet men också en yta som känns bra att röra sig på. Beroende på användning så gäller det att durken utformas på rätt sätt. Det är därför som företag som Stegerud Steel erbjuder skräddarsydda lösningar där man som kund kan vara med och påverka slutresultatet både vad gäller form och vad gäller material.

För fordon

Gallerdurkar kan ju även fungera som golv för fordon. Det är rätt vanligt att man använder sig av den här typen av golv i garage och bitvis längsmed vägar. Här är det ofta så att man behöver få en god avrinning av vatten men i vissa fall så kan gallerdurken fungera som ett bättre underlag för körning än vad som hade varit fallet om man enbart hade asfalterat vägsträckan. I garage så kan durken även fungera som väggar och ge god luftgenomströmning samt bättre sikt.

Säkra golv

Oavsett om man ska gå eller köra på durken så bör den inte vara hal. Det gäller alltså att välja halksäker gallerdurk som ger ett gott fäste både för fötter och för däck. Det här är inte så enkelt som det låter för ponera att durken ligger i golvet i ett garage där det blir riktigt kallt under vintern. Då kommer ju vatten att kunna frysa i durken vilket ger risk för halka. Med rätt utformning så undviker man detta både inomhus och utomhus.

 Läs mer

 Kontaktinfo

Happy Småland AB
GnosjoRegion.se

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

Telefon: 0371-31900

Kontakta oss & karta

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 30 andra.

Happy Småland AB GnosjoRegion.se
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.traddragning.se